vineri, 14 iunie 2013

The Nexus attacks Yoshi Tatsu, John Morrison and Evan Bourne

WRESTLING | RAW | SMACKDOWN

Sursa: www.youtube.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu